Lait, asetukset ja määräykset valmispiipuille

Valmispiiput: lait, asetukset ja määräykset

skorstenror föreskrifter

Kun kyseessä on rakennusprojekti, kuten tulisijan ja hormin asennus, on seurattava Suomen rakentamismääräyksiä E3 (2007). Tämän lisäksi on olemassa kuntakohtaisia määräyksiä.

Kun olet rakentamassa tulisijaa sisään tai ulos tarvitset hormin. Hormin rakentamisessa on oltava tarkkana koska sille on asetettu tarkat määräykset. Lisäksi hormin on oltava esteettisesti hyväksyttävä ja pitkäkestoinen. Rakennusaikainen turvallisuus on myös varmistettava siten että omaisuus ja henkilövahinkoja on vältettävä.

Läpimenot ja sisätilojen hormistot

Lain mukaan hormin ulkolämpötila eikä sen läheisyydessä olevat aineet eivät saa ylittää  85 °C kun liitetty tulisija käytetään täydellä teholla.

Tämä tarkoittaa, että moduulihormille seuraavat seikat on otettava huomioon: Välipohjan läpiviennissä käytetään lisäeristettä, suojaetäisyys hormin ulkopinnan ja rakenteen välillä tulee olla 100 mm.

Välipohjan läpimeno on tehtävä saumattomalla moduulilla, tarkoittaen että läpimenon kohdalla ei saa olla saumaa.

Ole aina yhteydessä paikalliseen nuohoojaan ja kunnan rakennuslupatoimistoon, kun suunnittelet uuden hormin rakentamista.

Rakennuslupa ja tarkastus

Kun olet suunnittelemassa uutta tulisijaa tai vanhan uudistamista, on otettava yhteyttä joko paloviranomaiseen tai nuohoojaan. Jos teet vähäisen toimenpiteen voi ilmoitus kunnan rakennustoimistoon riittää mutta kannattaa aina varmistaa asian, että lupa-asiat tulee kunnolla hoidettua. Ilmoituksessa tulee ilmoittaa vähintään seuraavat seikat; mitä toimenpidettä tehdään, kuka on rakennuttaja ja kuka tarkastaa asennuksen.

On rakennuttajan (yleensä kiinteistön omistajan) vastuulla tehdä tarkastussuunnitelma ja tehdä suunnitelman mukaista raportointia, kun rakennusprojekti on viety loppuun, jotta kunta voi tehdä lopputarkastuspöytäkirjan.

Tarkastussuunnitelmaa tehdään, jotta varmistetaan että kaikkia lakeja ja määräyksiä seurataan. Monesti kunnalla on valmiita tarkastussuunnitelmia jota voi käyttää, mutta ne eivät monesti sisällä kaikkia juttuja mitä tarvitaan lakien ja määräysten noudattamisen selvittämiseksi.

Kunta vaatii yleensä rakennuslupan jos rakennetaan uusi hormi. Ota yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan ja selvitä mikä käytäntö kunnassasi on.

Kun kunnan rakennustarkastaja on antanut aloitusluvan ja kun asennus on valmis, tehdään lopputarkastus. Tarkastaja varmistaa, että asennus on tehty luvan mukaisesti, että lakeja ja määräyksiä noudatetaan.

Muista että kunta – eikä mikään toinen osapuoli – vastaa lopputarkastuksesta asennuksen jälkeen.

CE-merkintä ja tyyppihyväksyntä.

Kaikki esillä olevat tuotteet valmispiippu-123.com sivustossa ovat CE-merkittyjä ja saa siten myydä ja asentaa Suomessa siellä missä ne ovat tarkoitettuja käyttää!

Suorituskyvyn ilmoitus ( DOP declaration of performance ) on dokumentti joka CE-merkinnän lisäksi määrittelee hormin ominaisuuksia. Tämä ilmoitus löytyy jokaiselle tuotteelle linkin sertifikaatit, vrt tuotesivuja.

Moduulihormistot jotka ovat eristettyjä, sertifioidaan standardin EN 1856-1 mukaan. Sisäpiippuja sertifioidaan EN 1856-2 mukaisesti.

Tietoja CE-merkinnästä.

 

Rate this page

  • Leave a name and email adress if you wish to be contacted